amari_architecture

Vodilno vlogo na trgu AMARI zagotavlja več kot 200 sodelavcev. Številna uporabna področja aluminija tako za sodelavce vsakodnevno ustvarjajo napete izzive. Delati pri AMARI pomeni osebnostno rast in razvoj, uspeh podjetja in pozitivno prihodnost. Pri tem pa imajo glavno vlogo trajno učenje in nenehno nadaljnje izobraževanje. AMARI svoje sodelavce podpira pri doseganju zastavljenih osebnih ciljev. Poglabljanje v stalne spremembe na trgu, skupaj z AMARI strankami predstavlja osnovo za izstopajoče rezultate. AMARI vrednote kot so zvestoba, spoštovanje in zaupanje ter odprt in partnerski odnos do sodelavcev daje delu smisel in korist.