amari_architecture

AMARI zaščitni sistemi pred poplavami za objekte in varstvo površin. Raznoliki konstrukcijski sistemi omogočajo ekonomične standardne in individualne rešitve. AMARI sistemi se vgrajujejo v stanovanjskih hišah, kjer je zahtevana nepropustnost in enostavno upravljanje, v pomoč pa so tudi pri varnostnih ukrepih v industrijsko – obrtnih conah, kot tudi pri varstvu površin, kjer sta pomembni visoka stabilnost in zanesljivost sistema napeljanega vzdolž reke.